ЗАЯВЛЕНИЕ

От:
/Име*/ /Презиме*/ /Фамилия*//Град*/ /Област*/ /Община/

/ЕГН*/ /Мобилен телефон*/ /Телефон*/

/ж.к. ул. Nо. бл. вх. ап.*/ /Пощ. код*/ /е-mail*/

Уважаеми господин Ректор,
Желая да се явя на предварителни изпити в Техническия университет - София, филиал Пловдив с полагане на изпит по:

/Първи изпит - основен*/ /Следващи изпити - допълнителни/Избрани допълнителни изпити:

Таксата  лв. съм заплатил(а) по сметка на ТУ - София, филиал Пловдив
IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC:UNCRBGSF
на дата*: 2019


Смени снимката

Заявлението се попълва задължително на кирилица!
Полета обозначени със символа * са задължителни!