Търсене на персонална информация за кандидат-студент

 

  Моля, въведете ЕГН или входящия Ви номер, който се намира на молбата-разпечатка от компютър, която сте получили при подаването на Вашите документи.

ЕГН:
Входящ номер:
 

За справки: ТУ-София, филиал Пловдив, Учебен отдел, каб. 4424