Търсене на персонална информация за кандидат-студент

 

  Моля, въведете ЕГН или входящия Ви номер, който се намира на молбата-разпечатка от компютър, която сте получили при подаването на Вашите документи.

ЕГН:
Входящ номер:
 

За справки: ТУ-София, Филиал Пловдив, Учебен отдел, каб. 4424, тел. (032) 659 566, 659 567, 659 568

ВАЖНО! Явяването на изпити не означава, че сте кандидат- студент.
Сроковете за кандидатстване и за класиране по специалности са обявени на сайта.